ΙΚΤΕΟ ΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Copyright© 2009 by Ikteo-velos.gr All rights reserved. Designed And hosted by: Onweb.biz Creations
Ιδωτικό κ.τ.ε.ο. Μπέκος, Βέλος Ευβοίας Τ.Κ.: 340 05. Τηλ.: 22230 91200
Περιοχές κάλυψης, Εύβοια, Χαλκίδα, Βασιλικό, Ερέτρια, Αμάρυνθος, Ακτή νηρέως, Αλιβέρι, Βέλος, Νεοχώρι, Κάρυστος, Μαρμάρι, Δύστος, Αυλωνάρι, Λέπουρα, Κριεζά, Κύμη.
Η εταιρεία μας
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 με όραμα να καλύψει την ανάγκη και της απαιτήσεις του κοινού της νότιας Ευβοίας σε αξιόπιστους τεχνικούς ελέγχους , πραγματοποιώντας υψηλής ποιότητας και υπευθυνότητας εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις στα συστήματα των οχημάτων, ώστε να αναδεικνύεται η πραγματική εικόνα της κατάστασης των οχημάτων τους, καθώς επίσης και των περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων τους στα αστικά κέντρα για τον προκαθορισμένο τεχνικό έλεγχο. Όλοι εμείς στην Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Μπέκος δουλεύουμε για την ασφάλεια σας και την άριστη εξυπηρέτηση σας . Με όλες τις ευχαριστίες Αθανάσιος Μπέκος γενικός διευθυντής.

Δικαιολογητικά Δικαιολογητικά Για να περάσετε το όχημα σας απο τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να έχετε μαζί σας ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας και μερικά απαραίτητα δικαιολογητικά. Ι.Χ. ------------------------------------- * 'Αδεια κυκλοφορίας * Ταυτότητα * Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) * Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) * Φαρμακείο * Πυροσβεστήρα * Τρίγωνο Ε.Δ.Χ. ------------------------------------- * 'Αδεια κυκλοφορίας * Ταυτότητα * Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) * Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) * Φαρμακείο * Πυροσβεστήρα * Τρίγωνο * Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται μη οφειλή, ή οφειλή, ή διακανονισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπτωση. * Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα * Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) Εκπαιδευτικά ------------------------------------- * Αδεια κυκλοφορίας * Ταυτότητα * Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) * Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) * Φαρμακείο * Πυροσβεστήρα * Τρίγωνο * Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών) * Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών) * Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ) Οχήματα χωρίς αριθμό ------------------------------------- *Ταυτότητα *Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) *Φαρμακείο *Πυροσβεστήρα *Τρίγωνο *Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό) *Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα *Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Η διαδικασία
1. Ο πελάτης αρχικά επικοινωνεί με τη γραμματεία η προσέρχεται ο ίδιος στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα με βάση την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος του. 2. Συμφωνείται με τον κάτοχο του οχήματος το χρονικό ραντεβού που εξυπηρετεί, και δηλώνει κάποια στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί να τον ενημερώσουν για οποιοσδήποτε λόγο (μόνο αν το ραντεβού είναι μεταγενέστερο). 3. Ο υπάλληλος της γραμματείας ενημερώνει τον κάτοχο του οχήματος για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει μαζί του το όχημα (πχ. άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ταυτότητα, προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα ελέγχου καυσαερίων κλπ). 4. Ο πελάτης προσκομίζει το όχημά του στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Αφήνει το όχημα του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εισέρχεται εντός του χώρου αναμονής του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 5. Έπειτα ο πελάτης προσκομίζει στην γραμματεία τα χαρτιά του αυτοκινήτου και τα δικαιολογητικά ελέγχου. 6. Κατόπιν ο έλεγχος του οχήματος ανατίθεται σε συγκεκριμένο ελεγκτή. Για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων, το όχημα εισάγεται σε συγκεκριμένο διάδρομο, όπου υφίσταται τον έλεγχο των σημείων που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 7. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε οπτικούς ελέγχους καθώς και μετρήσεις με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι, περιλαμβάνει Μηχανήματα και Ηλεκτρονικά. 8. Το ο κεντρικός υπολογιστής του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αξιολογεί στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει το όχημα. Η γραμμή ελέγχου περιλαμβάνει δύο συσκευές ανάλυσης καυσαερίων (βενζίνης και πετρελαίου), συγκλισιόμετρο, αμορτισερόμετρο, φρενόμετρο, φωτόμετρο και τζογόμετρο. 9. Στη Γραμματεία εκτυπώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όπου θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Παράλληλα εκτυπώνεται το κοστολόγιο, που ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει, σφραγίζονται και υπογράφονται τα απαραίτητα έγγραφα. 10. Mετά το τελος του Τεχνικού Eλέγχου ο ελεγκτής ενημερώνει τον πελάτη για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις η όχι που σημειώθηκαν κατά τον Τεχνικό έλεγχο, υπογράφει και σφραγίζει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, οδηγεί το όχημα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης των ελεγχθέντων οχημάτων από όπου ο πελάτης παραλαμβάνει το όχημα του.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους: Τηλεφωνικά ----------------------------- Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι πάντα σε θέση να σας εξυπηρετήσει και να λύσει οποιαδήποτε απορία σας, 22230 91200 Ώρες επικοινωνίας 09:00 - 19:00 Μέσω E-Mail ----------------------------- Το προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο να σας απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας, E-Mail: info@ikteo-velos.gr Ταχυδρομικός ----------------------------- Βέλος - Αλιβερίου Ευβοίας Τ.Κ.: 345 00